Gratis geld voor remigranten!11!!

Denk aan uw hart voor u verder leest. Want wat hier staat kan de bloeddruk nogal doen stijgen. We hebben wederom een voorbeeld van hoe dit land stuk is. Kapot. Als we konden ruilen zouden we het doen, maar we zijn het bonnetje kwijt. ‘Men’ klaagt nog al eens over de zogenaamd onhoudbare en immer toenemende stroom allochtonen die ons land binnentrekt. Op sommige punten is dat klagen terecht, op sommige punten niet en daarmee feitelijk onjuist. Zo is het bijvoorbeeld aantoonbaar dat de stroom migranten sinds het jaar 2000 amper is gegroeid. Maar wat als wij u vertellen dat het binnenkomen van bepaalde mensen niet het enige probleem is?

Gelooft u het als we u nu vertellen dat een allochtoon (die langer dan een half jaar een uitkering heeft gehad) van 45 jaar of ouder bij vertrek uit ons land alle verhuis-en reiskosten door de staat (lees: ‘u, de belastingbetaler‘) vergoed krijgt? Dit is nog enigszins redelijk, per saldo is dit voor de staat voordelig aangezien een enkeltje ‘warm land’ goedkoper is dan de uitkering te blijven overmaken. Maar wat vindt u ervan dat de staat (lees wederom: ‘u, de melkkoe’) vervolgens ook nog eens 600 euro per maand op zijn/haar conto stort? Voor de rest ┬ávan zijn/haar natuurlijke leven? Ongeacht of hij/zij vervolgens zelf aan het werk gaat? Bewijs van dit orenklapperende voorbeeld van doorgeslagen redders-politiek vindt u hier, zodat u het zelf nog even in volle verbijstering na kunt lezen. Dat gedrocht van een constructie noem je dan een ‘remigratieregeling’ en komt nu onder de aandacht, omdat deze (JA DUH EINDELIJK) versoberd zal gaan worden.

(tekst gaat verder na de advertentie)

600 euro per maand, daar kan je in Suriname een geheel dorp van onderhouden. Onderwijl geeft Vadertje Staat het gratis weg, zonder enige voorwaarden of verplichtingen aan de kant van de ontvanger. Wij leven dus in een land waar het aantal bijstandsmoeders blijft stijgen. Waar steeds meer mensen in de schulden raken en de voedselbank opzoeken. Waar verzorgingstehuizen overvol zitten en onze ouderen niet de zorg krijgen die ze verdienen, als mens zijnde. Waar het geld steeds minder waard wordt en kinderopvang bijna onbetaalbaar is. Waar een leraar en politieagent een rotloon verdienen. Waar mensen geen aangifte meer doen, omdat de politie er toch geen tijd/mankracht voor heeft zaken op te lossen. En wat besluit men? Om gratis geld uit te delen aan lieden waarmee wij als land niks meer mee van doen hebben. Wie verzint deze onzin?!

(Reacties onder de advertentie)Join the Conversation

1 reactie

  1. richardkamp Beantwoorden

    Het zal wel goedkoper zijn dan ze hier te onderhouden.
    Maar toen ik het las, dacht ik ‘hoe gek is, of was, of allebeide, het land dat het zo ver laat komen ?’.