De Russische Anschlüß is in volle vaart bezig

Op 28 Juni 1919 werd de Vrede van Versailles gesloten waarmee de Eerste Wereldoorlog officieel de geschiedenisboeken in kon worden geschreven. Het Duitse Keizerrijk valt uit elkaar, de keizer vlucht naar Nederland en wordt een bondsrepubliek, een soort federale staat. Grote delen van het Rijk moeten worden afgestoten onder druk van de internationale gemeenschap. Zo moet men Noord-Sleeswijk aan de Denen laten, wordt West-Pruisen Pools grondgebied, en ook aan Litouwen, Tsjechië, België en Frankrijk moeten substantiële grondgebieden worden afgestaan. Duitsland ligt jarenlang economisch op zijn gat, wat alleen maar verergerd wordt met de grote crash van 1929. In 1933 komt echter een oud-officier uit het Duitse leger genaamd Adolf Hitler aan de macht, die de Duitse economie weer vlot trekt door grote investeringen in het leger, infrastructuur en industrie. In 1936 organiseert Berlijn zelfs de Olympische Spelen. In 1938 annexeert Duitsland, na jarenlange propaganda, Oostenrijk. Onder het mom van de Anschlüß, waarbij elke Duitser/Duitstalige het recht heeft om op Duits grondgebied te wonen, annexeert men ook grote delen van Tsjechoslowakije: het zogenaamde Sudetenland, dat een etnisch Duitse meerderheid had. De Volkenbond, de voorganger van de VN, stond machteloos toe te kijken. Onder de noemer ‘Appeasement’-politiek tekent de Engelse premier Chamberlain nog een vredesverdrag, die “peace for our time” beloofde. Pas met de gecoördineerde aanval en daaropvolgende ondergang van Polen was de maat vol, en was de Tweede Wereldoorlog geboren.

Op 9 november 1989 valt de Berlijnse Muur, wat voor velen het einde van de Koude Oorlog betekende. Gedurende de twee jaar die volgden kreeg de Sovjet-Unie steeds meer te maken met separatistische bewegingen in verschillende deelstaten, die elk onafhankelijkheid eisen van de Sovjets. Op 8 december 1991 werd het Verdrag van Minsk ondertekend, wat officieel het einde betekende van de Sovjet-Unie. Het daaropvolgende Rusland werd een federale staat, onder leiding van Boris Jeltsin. Rusland ligt jarenlang economisch op zijn gat, totdat in 2000 Vladimir Poetin aan de macht komt, een ex-KGB agent. Onder zijn leiding komt Rusland langzaam maar zeker economisch weer op gang, door onder andere investeringen in de industrie, het leger en de infrastructuur. Op 8 augustus 2008 valt Rusland Zuid-Ossetië binnen, een provincie van Georgië waarin voornamelijk Russen wonen. Meteen stootten de Russische legers door om ook de provincie Abchazië te bezetten. Dit tot grote woede van de Verenigde Naties. In februari van dit jaar, het staat je vast nog vers in het geheugen, organiseert Rusland de Olympische Winterspelen terwijl in de voormalige Sovjet-deelstaat Oekraïne een revolutie heerst. De president, gesteund door de Russische bevolking, wordt afgezet door de revolutionairen. Vier dagen geleden begon Rusland met het sturen van troepen naar de Krim, een deelstaat van Oekraïne met een etnisch Russische meerderheid. Om deze getallen nog extra aan te dikken geeft de Russische staat aan elke Oekraïner die dat wil de Russische nationaliteit, zonder de noodzaak de normale procedures te volgen. De internationale gemeenschap veroordeelt de acties, maar onderneemt (vooralsnog) geen actie om dit tegen te gaan.

Zelfs een blinde kan de hierboven omschreven parallellen niet ontkennen. Rusland is gewoon keihard bezig haar eigen Anschlüß te regisseren. Een directe vertaling naar het Russisch hiervan is ‘подключение’ (spreek uit: podklyucheniye). Ondertussen hebben Letland en Litouwen de NAVO bijeen geroepen voor een noodvergadering (pas de vierde ooit), omdat zij ook al aanvoelen dat zij wellicht de volgende slachtoffers zijn van deze podklyucheniye. Zo bestaat Letland maar liefst uit 30% etnische Russen, die daar in de tijd van de Sovjet-Unie naartoe zijn verhuisd. Hoe lang kan dit nog goed gaan? Speelt Rusland blufpoker? Willen ze weten hoe ver ze de NAVO kunnen pushen?  Stevenen we af op een derde wereldoorlog, of heeft zelfs Poetin daar geen trek in? Waar wordt de lijn getrokken? Allemaal vrij legitieme vragen, zo dachten wij. We willen geen paniekzaaien, maar een paar extra wc-rollen inslaan kan geen kwaad. Een taalcursus Russisch kunt u alvast HIER boeken.Vrijheid van Meningsuiting. Gebruik 'm goed.