Letselschade tijdens een zakenreis in het buitenland? Zo los je het op

Feit: Nederlanders zijn ondernemers en dan niet alleen op onze eigen paar vierkante kilometer. Al sinds ver voor de Gouden Eeuw reizen we de hele wereld over om ons geld te verdienen. Maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat is nu eenmaal zo. Je gaat niet op zakenreis met het idee om bij een ongeval of erger betrokken te raken. Maar als het dan toch gebeurd is het wél handig om te weten wat je in zo’n geval moet doen, want anders is de kans groot dat je met lege handen en heel veel kosten achterblijft.

Het belangrijkste wat je moet doen bij letselschade claimen in het buitenland is zoveel mogelijk alles laten vastleggen in officiële rapporten. Anders is het na afloop, als de rekeningen komen, jouw woord tegen dat van de veroorzaker. Want letsel veroorzaakt fysieke, emotionele en financiële schade. Zorg daarom voor getuigenverklaringen, politierapporten, doktersbezoeken en ziekenhuisopnames, hulpmiddelen die je nodig had, kosten voor medicijnen die je gemaakt hebt, werk dat niet kan worden uitgevoerd.

(tekst gaat verder na de advertentie)

Het volgende wat er moet gebeuren is het aansprakelijk stellen van de veroorzaker. Na de aansprakelijkstelling volgt vrijwel direct de schuldvraagdiscussie met de verzekeraar van de tegenpartij. Als de tegenpartij al verzekerd is tenminste, anders volgt de gang naar een buitenlandse rechter. Maar welk pad je ook moet volgen, bewijsmateriaal is in deze fase cruciaal. Dit kan een langdurige en vervelende periode zijn, met discussies waar je helemaal niet op zit te wachten. Je hebt immers schade geleden en je wil compensatie. Geduld en kalmte zijn dus belangrijk.

Als je het bewijsmateriaal goed op orde hebt en de schuldvraag is beantwoord is het vervolgens tijd voor het regelen van een rechtvaardige schadevergoeding, inclusief smartengeld. Ook hier komt het belang van een goede verslaglegging weer naar boven; hoe beter de schade gedocumenteerd is, hoe nauwkeuriger de vergoeding zal zijn.

Een ongeval in het buitenland is niet leuk en zeker niet te voorkomen, maar met een goede en grondige opvolging zijn de gevolgen wel te verzachten.

(Reacties onder de advertentie)Join the Conversation