CIJFERS BEWIJZEN: autochtone Nederlandse bevolking wordt vervangen door immigranten

U kent, als belezen en doorgewinterde internetter, vast de complotverhalen van euro- en islamsceptici die zeggen: ‘Het is het doel van de globalistische Elite, vooral die in Brussel, om ons te vervangen met moslim-immigranten.’ Zelfs de NRC vond het nodig dit te fact-checken en deed het af als ‘ongefundeerd‘. Maar wat blijkt maar weer eens: het is geen complottheorie als het waar is. Volgens het Cerberus 2.0 computermodel van het Global Analysis from the European Perspective (GEFIRA) zal de autochtone Nederlandse bevolking binnen één generatie een minderheid vormen in ons eigen land. Tenminste, als de huidige, volgens de gevestigde orde zogenaamd ‘beperkte’ immigratie van zo’n 45.000 mensen –vrijwel uitsluitend moslims- wordt voortgezet.

De door de globalisten gewenste vervanging van de autochtone Europese bevolking zal over uiterlijk 50 jaar onomkeerbaar zijn geworden. Als de immigratie echter fors blijft toenemen, zoals de EU, Duitsland en Frankrijk willen, zal dat moment veel eerder komen. De grafiek hierboven maakt dit pijnlijk duidelijk.

Voordat ter linkerzijde geroepen ‘FAKE NEWS’ geroepen wordt: het Cerberus-model is gevuld met officiële data van het CBS. Eerst werd er berekend hoeveel mensen er werden geboren en stierven vanaf 1950 tot aan het jaar 2100, exclusief immigratie. Dat werd de blauwe lijn. Tot aan ongeveer 1980 loopt die gelijk met de officiële groene lijn, daarna… Niet echt meer. Zonder immigratie zou onze bevolking vanaf 2015 afnemen. Iedereen die dagelijks in de file staat ofwel zich in een volle trein propt weet dat dat niet per definitie slecht hoeft te zijn. Vanaf de jaren ’90 echter zijn de effecten van migratie en gezinsvereniging te zien.

Het CBS verwacht dat in 2018 de bevolking zich stabiliseert rond 18 miljoen mensen. Het Cerberus-model laat zien dat de autochtoon Nederlandse bevolking dan al flink aan het afnemen is. Het laat zien dat om aan de cijfers van het CBS te kunnen voldoen de immigratie van ongeveer 45.000 mensen nodig is. Per jaar. Dat is vrijwel exact aan de 50.000 mensen per jaar die door de meeste partijen als ‘houdbaar’ wordt gezien. Toeval? We denken van niet.

Autochtone Nederlandse bevolking wordt minderheid

Aan het einde van dit model, in 2100, zijn autochtone Nederlanders hierdoor zelfs een minderheid in eigen land geworden. Noot bij deze cijfers: deze schattingen zijn nog optimistisch. Het Cerberus-model gaat uit van een vruchtbaarheidscijfer van 1,66 terwijl dat in werkelijkheid al dicht bij de 1,5 ligt. Deze grafiek toont het aantal geboorten, allochtoon en autochtoon, en de verwachte immigratie.

Alsof dat nog niet schokkend genoeg is, sluiten we af met een powerquote van de onderzoekers bij GEFIRA:

Since the demographic decline is observable in all Western countries, we are in for Europeans being gradually replaced by peoples from Africa or South Asia. We are now at the eleventh hour and if we do not put an immediate stop to all immigration, the Dutch society will vanish into thin air.

Welkom. Welkom in ons land.Vrijheid van Meningsuiting. Gebruik 'm goed.